2010. március 1., hétfő

VízkeresztI keep this old piece on my balcony.
When my parents renovated the family house, wanted to throw this tap (on the cross)out.
In the afternoon, the shadows are more strange, than the object.

Ezt a régi darabot az erkélyen tartom.
Amikor a szüleim felújították a család házat, ki akarták dobni ezt a csapot (a kereszten)
Délután az árnyékok furábbak, mint a kompozíció.